Giôùi thieäu

Trong hệ thống vật liệu hiện đại thì Kính đã bộc lộ nhiều ưu điểm vượt trội, bởi tính an toàn, tầm nhìn tối đa ra phía ngoài, tận dụng ánh sáng tự nhiên cho không gian thân thiện và hài hòa, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh phát triển. Và đúng như kiến trúc sư bậc thầy Le Corbusier đã nói: "Kiến trúc là trò chơi thông minh và tuyệt diệu của các hình khối dưới ánh sáng"...

Chi tiết »

Heä Thoáng Phaân Phoái

Trung tâm: 48 Đường số 2, Khu Phố 5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0838.76.16.16

Chi nhánh: 71A Đường Lâm Hoành, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0837.52.81.82

Saûn Phaåm Môùi

Cầu thang kính 08

Cầu thang kính 08

Mã số: HC-CT-08

Cầu thang kính 05

Cầu thang kính 05

Mã số: HC-CT-05

Cầu thang kính 04

Cầu thang kính 04

Mã số: HC-CT-04

Cầu thang kính 01

Cầu thang kính 01

Mã số: HC-CT-001

Buồng tắm kính 08

Buồng tắm kính 08

Mã số: HC-K-008

Buồng tắm kính 07

Buồng tắm kính 07

Mã số: HC-K-007

Buồng tắm kính 06

Buồng tắm kính 06

Mã số: HC-K-006

Buồng tắm kính 05

Buồng tắm kính 05

Mã số: HC-K-005

Buồng tắm kính 04

Buồng tắm kính 04

Mã số: HC-K-004

Buồng tắm kính 03

Buồng tắm kính 03

Mã số: HC-K-003

Buồng tắm kính 02

Buồng tắm kính 02

Mã số: HC-K-002

Buồng tắm kính 01

Buồng tắm kính 01

Mã số: HC-K-001

Saûn Phaåm Thoâng Thöôøng

  
dwonload mẫu

dwonload mẫu

Mã số: dwonload mẫu

                    
dwonload mẫu
HC-A008-1

HC-A008-1

Mã số: HC-A008-1

                    
HC-A008-1
HC-A003-2

HC-A003-2

Mã số: HC-A003-2

                    
HC-A003-2
HC-A002

HC-A002

Mã số: HC-A002

                    
HC-A002

Mã số:

                    
HC-A001

HC-A001

Mã số: HC-A001

                    
HC-A001

Mã số:

                    

Mã số: